Engjar
Hyttetomter og sportsleiligheter på Skeikampen

Stavtaket hyttefelt

Tomtekart

Reguleringsplanen er endret. Det blir ca. 50 frittstående enheter. Saltdalshytta har prosjektert 18 hytter opp mot lysløypa i første byggetrinn. 14 av disse tomtene er allerede solgt.

Kartet under viser gjeldende situasjonsplan. Ta kontakt med Eirik Enge i Saltdalshytta for å få oversikt over ledige tomter.

Priser/status

Mer informasjon om priser, tomteareal og status på neste byggetrinn kommer så snart dette er klart. For mer informasjon kontakt Eirik Enge i Saltdalshytta.

Kontaktperson - selger

Eirik Enge
telefon: 472 44 600
epost: ee@saltdalshytta.no

Arbeid med med første byggetrinn.Utbyggingen av første byggetrinn er godt i gang.

Illustrasjon av Stavtaket.Illustrasjon av hvordan Stavtaket vil se ut ferdig utbygget.

Tilbake til mer info om hyttefeltet

Andre tomter/leiligheter

Snippen · Engesætra · Lonan · Sportshytter og sportsleiligheter